Fylkingen 80! – Ny musik & intermediakonst – (Book + DVD)

29,99 (Outside EU: 28,29)

Fylkingen is a society, consisting primarily of practicing artists, devoted to the production and promotion of new music and intermedia art. 

Since its foundation in 1933, initially as a chamber music society, Fylkingen has been committed to experimental, new and unestablished forms of contemporary arts. The very first concerts of electroacoustic music in Sweden were arranged by Fylkingen in the early 1950’s, and further radicalization occurred during the 1960’s with the happenings, musical theatres and text-sound compositions prominent on the society’s programme.

The new book covers the years 1994 – 2013 with a dozen texts in both Swedish and English, lots of pictures, lists of Fylkingen Records issuance, Fylkingen publications and all performances of the past 20 years, Index, and a DVD with unique filmed material.

 

 

Availability: In stock

SKU: Fylkingen80 Category: Tags: ,

Fylkingen 80!  – Ny musik & intermediakonst – Book / DVD 

Med anledning av Fylkingens 80-årsjubileum producerade föreningen boken Fylkingen80!. Den nya boken spänner över åren 1994 – 2013 med ett tiotal texter på både svenska och engelska, mängder av bilder, förteckningar över Fylkingen Records utgivning, Fylkingens publikationer och samtliga föreställningar från de senaste 20 åren, index samt en DVD med unikt filmat material.

FYLKINGEN – Ny musik & intermediakonst
Sextio år av Radikal & Experimental Konst, 1933 – 1993

Boken Fylkingen – Ny musik och intermediakonst består av ett drygt tiotal historiskt, essäistiskt och personligt upplagda artiklar där konstnärerna själva skildrar de områden där föreningen verkar idag.

En fullständig konsertförteckning 1933-93 omfattande 1600 föreställningar, med ett register över upphovsmän och medverkande utgör samlingens ryggrad. Boken är rikt illustrerad med unika fotografier från några av våra främsta fotografer.

Konsertförteckningen kompletteras av 85 bildsidor med fotografier, recensioner, affischer, vinjetter, program, brev m.m. – en kulturhistorisk expos – över sextio år med Fylkingen som prisma.

Men Fylkingen – Ny musik och intermediakonst är inte tänkt som hyllningsskrift och äreminne; redaktionen har inte valt att stuva motsättningar och kritiska synpunkter under mattan. Kontinuiteten i Fylkingen heter nämligen förändring. Det är de aktiva medlemmarna som bestämmer föreningens inriktning i varje läge, när de försöker realisera sina visioner av nuet, vilket är förklaringen till att föreningen inte formaliserats som institution.

Fylkingen – Ny musik och intermediakonst är inte heller, i första hand, avsedd att vara en kulturhistorisk krönika utan snarare en visualisering i bokform av “a work in progress”.

Weight 0,8 kg
Dimensions 25 × 22 × 2 cm
Shopping Cart